พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ ศักราช 2562

Posted by:

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธ ศักราช 2562 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ชุมชนดอนขี

Posted by:

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ชุมชนดอนขี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูทุกกองฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

ประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนระดับจังหวัด (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

Posted by:

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดเทศบาลเป็นผู้แทนระดับจังหวัด (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

0

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

Posted by:

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ

0

ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

Posted by:

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง กองวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

0

สภากาแฟ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมสภากาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดฯ

0

ลงพื้นที่ทำความสะอาด ในบริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง

Posted by:

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองช่าง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ทำความสะอาด ในบริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0

ประชุม กรอ.จ.นภ. ครั้งที่ 2/2563

Posted by:

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กรอ.จ.นภ. ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0
Page 1 of 91 12345...»