ประกาศรับสมัครสองคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน

Posted by:

ประกาศสอบคัดเลือก

3101-นักจัดการงานทั่วไป-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3810-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3301-นักประชาสัมพันธ์-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

0

ประชุม การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ฯ

0

ประชุมการจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ COVID-19

Posted by:

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมการจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ COVID-19 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ติดตามการดำเนินงานการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 ) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 3/2563

Posted by:

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น.นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการดำเนินงานการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 ) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ ได้นำเรียนชี้แจงการดำเนินงาน และการกำหนดมาตรการต่างๆ ณ ศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศชุมชนห้วยลึก,ชุมชนตำแย,ชุมชนดอนหัน

Posted by:

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ รวมทั้ง ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก, กรมการปกครองจังหวัด ณ โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

0

ฉีดยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19สำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ ฉีดยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID -19 ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

0

ติดตามการดำเนินงานการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID -19

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2563 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามการดำเนินงานการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ได้นำเรียนชี้แจงการดำเนินงานและการกำหนดมาตรการต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

0

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ฯ

0
Page 2 of 107 12345...»