พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

Posted by:

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในครั้งนี้

 

 

0

การประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผอ.กองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ณ.ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

กิจกรรมเปิดถนนผ้าทอหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเปิดถนนผ้าทอหนองบัวลำภู ณ ริมบึงหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดฯ

0

ประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี) ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย ลิขิต จันทา พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี) ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุม อปพร.

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม อปพร. พร้อมทั้งมี นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พนักงานงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าร่วมประชุม อปพร. ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุม VDO Conference เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Posted by:

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม VDO Conference เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมถนนคนเดิน

Posted by:

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กิจกรรมถนนคนเดิน ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บึงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0

พิธีอัญเชิญ พระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Posted by:

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธี อัญเชิญ พระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไปประดิษฐานห้องปฏิบัติการ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0
Page 2 of 102 12345...»