ออกให้ความรู้การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไว COVID-19

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 05.00 น นายสัมฤทธิภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ จ.อ.รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด และนาง บวรรัตน์ จื่อจันทศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกให้ความรู้การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิท พร้อมขอความร่วมมือแม่ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการที่ตลาดสดเทศบาลให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือในอ่างที่เทศบาลเมืองจัดใว้ให้

0

ประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563

Posted by:

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย อุทัย อิทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0
Page 3 of 107 12345...»