ลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผ้าทอ 77 ผืน 77 จังหวัด

Posted by:

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผ้าทอ 77 ผืน 77 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกมุทธไสย์ (หน้าศาลพระวอ-พระตา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

ประชุม กทจ. ครั้งที่ 9/2562

Posted by:

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กทจ. ครั้งที่ 9/2562 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0

โครงการอบรมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประะธานเปิดโครงการอบรมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก

0

โครงการ ชมรมผู้สูงวัยใฝ่ใจสุขภาพวัดศรีคูณเมือง

Posted by:

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการเปิดโครงการ ชมรมผู้สูงวัยใฝ่ใจสุขภาพวัดศรีคูณเมือง ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดศรีคูณเมือง

0

โครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปี 2562

Posted by:

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เป็นประะธานเปิดโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ปี 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งนาเมือง 2 (เงินเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Posted by:

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดหนองบัวลำภู

0
Page 4 of 84 «...23456...»