กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0

ร่วมให้กำลังใจการประกวดสาวงามเมืองลุ่มภู

Posted by:

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมให้กำลังใจสาวงามหมายเลข 24 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูส่งเข้าประกวดสาวงามเมืองลุ่มภู ณ ลานวัฒนธรรม งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

0

ประชุมคณะกรรมการประกวดสาวงามลุ่มภู

Posted by:

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย สัมพันธ์ จันทร์โครต เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดสาวงามลุ่มภู ณ ห้องภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะกรรมการนัดตรวจปริมาณงานการกำหนดฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลตำบลนากลาง

Posted by:

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนัดตรวจปริมาณงานการกำหนดฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลตำบลนากลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

Posted by:

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี ที่เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ.บริเวณริมบึงหนองแซง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พ่อค้าประชาชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมต้อนรับในครั้งนี้

0

ประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10

Posted by:

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี เป็นประธานการประชุมฯ รวมถึง คณะรัฐมนตรีผู้ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

กิจกรรมร้านมัจฉากาชาด

Posted by:

เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา..
วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นำคณะพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ณ งานสักการะพระนเรศวรมหาราช

0

กิจกรรมการประกวดการแสดงบนเวที (ฟ้อน,รำ,เต้น) รอบชิงชนะเลิศ

Posted by:

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ได้จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงบนเวที (ฟ้อน,รำ,เต้น) รอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริการเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานวัฒนธรรม งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดฯ

0
Page 4 of 102 «...23456...»