กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมพบปะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 7/2563

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ลงพื้นที่ทำความสะอาดชุมชนบ้านกลาง

Posted by:

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดชุมชนบ้านกลาง

0
Page 4 of 107 «...23456...»