ประชุม สปสช.

Posted by:

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุม สปสช. พร้อมทั้งมี คณะกรรมการ อสม. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผ.อ.กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

โครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด

Posted by:

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัด เป็นประธานในการเปิดโครงการให้ความรู้และตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ณ.ห้องประชุมรวมน้ำใจ อสม.

0

เหตุเพลิงไหม้ เพลิงพักผู้อยากไร้ ชุมชนดอนหัน ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

Posted by:

วันนี้เวลา 14.40 น. ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เพลิงพักผู้อยากไร้ ชุมชนดอนหัน ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง ในระหว่างเกิดเหตุ นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ จ.อ.รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด. นางสาวหนึ่งฤทัย. หิรัญฤชัยวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทม.นภออกไประงับเหตุอัคคีภัยทันที ที่เกิดเหตุเป็นที่พักอาศัยปลูกเป็นเพิงที่พัก อาศัย ของสองสามีภรรยา ภรรยาเป็นผู้พิการ ความเสียหาย ประมาณ 15,000 บาท ข้าว ของ เครื่องใช้ถูกไหม้หมดทั้งหลัง หลังเกิดเหตุ ดับเพลิงเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มาทำการดับเพลิง ไปถึงที่เกิดเหตุในเวลา 5 นาที แต่เนื่องจากผู้ประสบภัย สะสมเศษของเก่าไว้ขาย จำนวนมาก และเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงทำให้ไหม้โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองฯ ได้แจ้งให้ร้อยเวรฯ สภอ.เมือง ไปทำการสอบสวน และรับแจ้งเหตุ เนื่องจากผู้ประสบภัยแจ้งว่า มีผู้วางเพลิง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อสร้างระบบ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ระบายน้ำถนนแดงสุภา

Posted by:

0

ประชุม ปรับเปลี่ยน และแก้ไข ห้องน้ำสวนสาธารณะ ณ ศูนย์ OTOP สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Posted by:

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม ปรับเปลี่ยน และแก้ไข ห้องน้ำสวนสาธารณะ ณ ศูนย์ OTOP สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย วรชัย เอกปริญญา ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้ง

0

โครงการ ใกล้บ้านใกล้ใจแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน

Posted by:

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ ใกล้บ้านใกล้ใจแพทย์แผนไทยสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมรวมใจ อสม.ศูนย์แพทย์ชุมชน

0

ประชุมแก้ไขปัญหาในชุมชน

Posted by:

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยมี นาย วรชัย เอกปริญญา ผ.อ. กองสวัสดิการสังคม กรรมการชุมชนบ้านหมากเลื่อม ประธานชุมชนหมากเลื่อม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

0

ประชุม แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

Posted by:

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ผ.อ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

0
Page 5 of 84 «...34567...»