กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted by:

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีฯ

0

โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลหนองบัว โดยมี อสม.ในเขตตำบลหนองบัวเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ.หอประชุมร่วมน้ำใจ อสม. โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ชุมชน

0

เข้าร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระวอพระตา ณ สนามนเรศวรมหาราช

Posted by:

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระวอพระตา ณ สนามนเรศวรมหาราช พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และเกษียณอายุราชการของรองผู้ว่าฯ

1 2 3 4 5 7 8 9

 

 

0

งานฌาปณกิจศพ คุณแม่มณเทียร ศรีเทพอุบล มารดาของนายมาวิน วงษ์พุฒ พนักงานจ้างภารกิจ กองช่าง ณ วัดป่าทรงชัยวนาราม หมู่ที่ 4 บ้านวังหมื่นเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13:00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และพนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมงานฌาปณกิจศพ คุณแม่มณเทียร ศรีเทพอุบล มารดาของนายมาวิน วงษ์พุฒ พนักงานจ้างภารกิจ กองช่าง ณ วัดป่าทรงชัยวนาราม หมู่ที่ 4 บ้านวังหมื่นเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

103800 103801 103802 103803 103804 103805 103806 103807 103808

0

งานเลี้ยงส่ง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการวังหวัดหนองบัวลำภู ได้เกษียณอายุราชการ

Posted by:

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 18.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมงานเลี้ยงส่ง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการวังหวัดหนองบัวลำภู ได้เกษียณอายุราชการ

0 1 2 3 4 5 6

 

0

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 12.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ นายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

0 1 2 3 4 5 6 7

0

ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสมพรศรีสะอาด บ้านโนนหวาย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 7:30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสมพรศรีสะอาด บ้านโนนหวาย ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
93115 93116 93117 93118 93119 93120 93121 93122 93123 93124 93125 93126 93127 93128 93129 93130 93131 93132 93133 93134 93135 93136 93137 93138 93139 93140 93141 93142 93143 93144 93145
0

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม นายนิเวศน์ คณาศรี บิดาของ พจต.ธีระชัย คณาศรี งานป้องกันฯเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ บ้านเลขที่ 146 ม.7 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 18:00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ช่วยราชการเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,จ.อ.รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม นายนิเวศน์ คณาศรี บิดาของ พ.จ.ต.ธีระชัย คณาศรี งานป้องกันฯเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ บ้านเลขที่ 146 ม.7 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

0

มอบพวงหรีดให้ในงานศพของนายนิเวศน์ คณาศรี บิดาของ พจต.ธีระชัย คณาศรี งานป้องกันฯเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15:00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ช่วยราชการเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,จ.อ.รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบพวงหรีดให้ในงานศพของนายนิเวศน์ คณาศรี บิดาของ พ.จ.ต.ธีระชัย คณาศรี งานป้องกันฯเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
Page 1 of 3 123