กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเขตพระราชฐาน

Posted by:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเขตพระราชฐาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รวมทั้ง มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธีฯ

0

ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2563

Posted by:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

พิธีรดน้ำศพ นาง อินถวา ศีลาเจริญ อดีดรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ผอ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมพิธีรดน้ำศพ นาง อินถวา ศีลาเจริญ อดีดรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ วัดโพธิ์สมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี

0

การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างวงเวียนแยกศาลเจ้าปู่ย่า

Posted by:

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างวงเวียนแยกศาลเจ้าปู่ย่า ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 /2563

Posted by:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

กิจกรรมเคารพธงชาติ

Posted by:

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้น-ลง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักและการแสดงธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ

0

ประชุมแบ่งเขตเลือกตั้ง

Posted by:

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุม คณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Posted by:

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

ต้อนรับ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

Posted by:

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสนามนเรศวรมหาราช ณ สนามนเรศวรมหาราช โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

0
Page 1 of 80 12345...»