ตู้ปันสุขเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมแบ่งปันเติมทาน รับฟรีหยิบแต่พอกิน ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน

Posted by:

วัน 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้นำอาหารเครื่องดื่มเติมตู้ปันสุขเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เพื่อให้ประชาชน ร่วมแบ่งปันเติมทาน รับฟรีหยิบแต่พอกิน ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน ณ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

กองทุนสวัสดิ์การชุมชน มอบเงินสวัสดิ์การให้ทายาทผู้เสียชีวิต

Posted by:

วันที่19พฤษภาคม2563 เวลา 09.00น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมด้วย ร.ต.ต สมพงษ์ เนตรนี เหรัญญิก และ นายสมบัติ พิศเพ็ง ผู้ช่วยเลขา กองทุนสวัสดิ์การชุมชน มอบเงินสวัสดิ์ จำนวน 15000 บาทให้กับทายาทผู้เสียชีวิต

 

0

โครงการขุดดินแลกน้ำ 

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย วินัย สีดาแหลม ผู้อำนวยการกองช่าง นาย ลิขิต จันทา นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ออกประชาคมหมู่บ้าน  โครงการขุดดินแลกน้ำ  ชุมชนดอนหัน

 

0

ลงพื้นที่ให้กำลังใจแม่ค้าตลาดนัดถนนคนเดินหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่18พฤษภาคม2563 เวลา 16.30 นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัด และนายพิตรพิบูลไชยเมือง รองปลัเเทศบาล ออกเยียมและให้กำลังใจแม่ค้าตลาดนัดถนนคนเดินหนองบัวลำภู ซึ่งหลังจากการหยุดไปเป็นเวลาเดือนกว่าๆ วันนี้เปิดอีกครั้ง

0

ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าแนะนำแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยม ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เจมาร์ทซุปเปอร์สโตร์ โกลบอลเฮ้าส์ แม็คโคร พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดย นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
พร้อมทั้ง หัวส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

0

ประชุมเรื่อง อาหารศูนย์เด็กเล็ก

Posted by:

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเรื่อง อาหารศูนย์เด็กเล็ก ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ

0

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ร้านหนองบัวสุกี้, อิสานแท้ลาบก้อย,ร้านน้องมิ้นอาหารตามสั่ง

Posted by:

วัน 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา10.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ออกตรวจเยี่ยม ร้านหนองบัวสุกี้, อิสานแท้ลาบก้อย,ร้านน้องมิ้นอาหารตามสั่ง พร้อมให้คำแนะนำการปฎิบัติตามคำสั่ง กรมควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า นำโดย นาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

0

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู เติมตู้แบ่งปันธารน้ำใจไทย

Posted by:

วัน 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ออกต้อนรับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู และได้นำขนมและน้ำดื่มเติมตู้แบ่งปันธารน้ำใจไทย เพื่อให้ประชาชน ร่วมแบ่งปันเติมทาน รับฟรีหยิบแต่พอกิน ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู

0

ประชุมคณะผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

 

0
Page 3 of 57 12345...»