ไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง คุณพ่อ ประดิษฐ แซ่แต้

Posted by:

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง คุณพ่อ ประดิษฐ แซ่แต้ บิดา นาย ศิริพงศ์ พิมพ์วีรกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ ณ วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม

0

ประชุมคณะกรรมการ เรื่อง สอบเปลี่ยนสายงาน ครั้งที่ 2 /2563

Posted by:

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เรื่อง สอบเปลี่ยนสายงาน ครั้งที่ 2 /2563 โดยมี นาย สุพจน์ อาจเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นภ. เป็นประธานการประชุม

0

รับมอบท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจาก สถาบันการเงิน/กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนหาดสวรรค์ ได้แก่ ท่อระบายน้ำขนาด Q40 จำนวน 38 ท่อ และบ่อพักน้ำขนาด 80×80 จำนวน 6 บ่อ

Posted by:

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู รับมอบท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจาก สถาบันการเงิน/กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนหาดสวรรค์ ได้แก่ ท่อระบายน้ำขนาด Q40 จำนวน 38 ท่อ และบ่อพักน้ำขนาด 80×80 จำนวน 6 บ่อ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล นาย พิชัย เขียนจูม สภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมรับมอบในครั้งนี้

0

ประชุมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 11.15 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ สมาชิกศูนย์ COVID-19 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมประชุมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ บ.ข.ส. หนองบัวลำภู โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

แจกถุงยังชีพสมาชิกกองทุนเงินล้านชุมชนหาดสวรรค์

Posted by:

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภูพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ร่วมแจกถุงยังชีพแก่สมาชิกกองทุนเงินล้านชุมชนหาดสวรรค์ โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการแจกถุงยังชีพ ณ ศาลากลางบ้านหาดสวรรค์

0

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้า เทสโก้โลตัส หนองบัวลำภู ธนาคารออมสิน และร้านส้มตำบุญรอด

Posted by:

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่ห้างโลตัส หนองบัวลำภู ธนาคารออมสิน และร้านส้มตำบุญรอด พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

0

ต้อนรับทีมงานบริษัททรู หนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และประธานชุมชน ต้อนรับบริษัททรู หนองบัวลำภู มอบสิทธิพิเศษ ประกัน COVID-19 คุ้มครองนาน 60 วัน ณ เทศบาลเมืองหนองบังลำภู

0

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนะนำแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภูให้การต้อนรับ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายธนายุทธ ใยแก้ว จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่กำหนดจุดผ่อนปรนตลาดนัดถนนคนเดินที่สนามนเรศวร และออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฎิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งได้เดินทางไปยังห้างแม๊คโค และ สนามฝึกซ้อมมวย ณ ชุมชนศรีสง่าเมือง

0

ประชุมมาตรการถนนคนเดิน

Posted by:

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมมาตรการถนนคนเดิน ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู รวมทั้ง คณะผู้บริหาร ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข่าร่วมประชุมฯ

0

ประชุมหารือเรื่อง บ่อขยะ

Posted by:

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง บ่อขยะ ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู รวมทั้ง คณะผู้บริหาร ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข่าร่วมประชุมฯ

0
Page 4 of 57 «...23456...»