ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (พร้อมติดตั้ง)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (พร้อมติดตั้ง)

0

ประมูลจ้างโครงการที่ ๒ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล ถนนชัยมงคล ชุมชนตำแย

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ประมูลจ้างโครงการที่ ๒ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล ถนนชัยมงคล ชุมชนตำแย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

0

ประมูลจ้างโครงการที่ ๑ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล ถนนดอนหัน ซอย ๕ ชุมชนดอนหัน

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ประมูลจ้างโครงการที่ ๑ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล ถนนดอนหัน ซอย ๕ ชุมชนดอนหัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหาดสวรรค์

Posted by:

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวิธี  Pavement  In – place  Recycling  ถนนบ้านหาดสวรรค์  จำนวน  2  ช่วง  ยาวรวม  500  เมตร  มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  4,000  ตารางเมตร  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การแนบไฟล์
 02.PDF [1292 KB] ::
 laka2.PDF [1896 KB] ::
0

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านลำภู -หนองหว้าน้อย

Posted by:

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  โดยวิธี  Pavement  In – place  Recyling  ถนนบ้านลำภู  – หนองหว้าน้อย  กว้าง  6  เมตร  ไหล่ทางข้างละ  1  เมตร  ยาว  400  เมตร  หนา  0.04  เมตร  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การแนบไฟล์
 01.PDF [1216 KB] ::
 laka1.PDF [1937 KB] ::
0

ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED เกาะกลางถนนทางเข้า บขส.

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED เกาะกลางถนนทางเข้า บขส.

0

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว

Posted by:

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.เชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว

การแนบไฟล์
 File0002.PDF [1164 KB] ::

0

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ และลาน คสล.ข้างอาคาร

Posted by:

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารอเนกประสงค์  และลาน  คสล.ข้างอาคาร

การแนบไฟล์
 File0001.PDF [1134 KB] ::
0

ประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบ LED ถนนโพธิ์ศรีแก้ว

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  ประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบ LED ถนนโพธิ์ศรีแก้ว (หน้าวิทยาลัยเทคนิค – ดอนหัน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การแนบไฟล์
 File.PDF [1273 KB] ::
 File0001.PDF [1198 KB] ::

0
Page 10 of 10 «...678910