ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ

0

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร

ประกาศ

ราคากลางk

ราคากลางk1

ราคากลางk2

ราคากลางk3

ราคากลางk4

ราคากลางk5

0

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted by:

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (1)

ร่างประกาศเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (1)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2)

ร่างประกาศเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (2)

0
Page 4 of 10 «...23456...»