ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

PDF_Output car1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่ม ๒ จำนวน ๑๐ สาย

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๑๐ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่ม ๑ จำนวน ๑๐ สาย

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอนาลโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอนาลโยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อนาลโย

 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนศรีคุณาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนศรีคุณาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศรีคุณาธาร

 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา File

0

ร่างประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดดังนี้

ร่างประกาศ trakter1

ร่างเอกสาร tracker2

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายละเอียดดังนี้

ปปช ppc1

ราคากลาง kangtalad

ประกาศ talad1

เอกสาร talad2

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนศรีคุณาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนศรีคุณาธาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศ sri1

เอกสาร sri2

ปปช. ppcsri

ราคากลาง kangsikunatan

0
Page 5 of 10 «...34567...»