โครงการชาวโพธิ์ชัยร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

Posted by:

วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการชาวโพธิ์ชัยร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตำแย ต.โพิ์ชัย อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู

0

Add a Comment