โครงการให้ความรู้สร้างเสริมเครือข่ายสุขภาพทุกกลุ่มวัยชุมชนบ้านจิก

Posted by:

      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้
ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัด
เป็นประธารในการเปิดโครงการให้ความรู้สร้างเสริมเครือข่ายสุขภาพทุกกลุ่มวัย
ณ.ศาลากลางบ้านชุมชนบ้านจิก

0

Add a Comment