โครงการให้ความรู้สร้างเสริมเครือข่ายสุขภาพทุกกลุ่มวัยชุมชนบ้านกลาง

Posted by:

วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้สร้างเสริมเครือข่ายสุขภาพทุกกลุ่มวัย ณ ศาลาประชาคมชุมชนบ้านกลาง

0

Add a Comment