ประชุมสภา เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พนักงานเจ้าหน้าที่ ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการประชุมสภา เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดย นาย อุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

Add a Comment