โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Posted by:

วันที่16 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดปฏิบัติราชการแทนปลัดเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ พม.ห่วงใย ดูแลทุกข์สุขปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการเป็นประธานในการเปิดโครงการนี้ โดยมีส่วนราชการต่างๆ พ่อค้าประชาชน ผู้พิการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน ณ.สนามนเรศวรมหาราช

0

Add a Comment