โครงการให้ความรู้สร้างเสริมเครือข่ายสุขภาพทุกกลุ่มวัย

Posted by:

วันที่ 16 สิงหาคม เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้สร้างเสริมเครือข่ายสุขภาพทุกกลุ่มวัย ณ ศาลาประชาคมชุมชนวังหมื่นเหนือ

0

Add a Comment