มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

Posted by:

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ราย นางเพชร ฤทธิยา ณ บ้านห้วยลึก อ.เมือง จ. หนองบัวลำภู

0

Add a Comment