โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตำบลหนองบัว โดยมี อสม.ในเขตตำบลหนองบัวเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ.หอประชุมร่วมน้ำใจ อสม. โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ชุมชน

0

Add a Comment