โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

Add a Comment