โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา “ลูกเสือต้านยาเสพ

Posted by:

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย สท.พิชัย เขียนจูม เดินทางมาเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา “ลูกเสือต้านยาเสพติด” ณ.อาคารหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1

0

Add a Comment