ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกมุทธไสย์ (หน้าศาลพระวอ-พระตา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment