ประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พร้อมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยมี พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำในพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ๙๐๔ ลงพื้นที่ และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ

0

Add a Comment