ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรอง ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ผ.อ. กองสวัสดิการสังคม,ผ.อ. กองคลัง, ผ.อ. กองช่าง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

Add a Comment