ประชุมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมสถาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง ว่าที่ ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนแต่ละโรงเรียน ผ.อ. กองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

Add a Comment