พิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

0

Add a Comment