ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนโพธิ์ชัยและขยายผิวจราจร(จากแยกธนาคารออมสินถึงแยกอนาลโย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

0

Add a Comment