ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562

Posted by:

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 เวลา 07.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

Add a Comment