พิธีสู่ขวัญบ้านสูขวัญเมืองในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี

Posted by:

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีสู่ขวัญบ้านสูขวัญเมืองในวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 26 ปี ณ หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีฯ

0

Add a Comment