ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์ศิลปกรรมดั้งเดิมเมืองเจ้าปางคำ จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างอัตลักษณ์ศิลปกรรมดั้งเดิมเมืองเจ้าปางคำ จังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

Add a Comment