ประชุมเตรียมการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหารชหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา13.30น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหารชหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆและภาคเอกชน ณ.ห้องภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัด โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในประชุมในครั้งนี้

0

Add a Comment