ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจกรรมถนนคนเดิน

Posted by:

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กิจกรรมถนนคนเดิน ในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บึงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

0

Add a Comment