ประชุม VDO Conference เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

Posted by:

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม VDO Conference เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

Add a Comment