ประชุม อปพร.

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม อปพร. พร้อมทั้งมี นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย พนักงานงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าร่วมประชุม อปพร. ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

0

Add a Comment