ประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี) ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นาย ลิขิต จันทา พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ( ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี) ในการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุม poc ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

Add a Comment