กิจกรรมเปิดถนนผ้าทอหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ผ.อ. กองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมเปิดถนนผ้าทอหนองบัวลำภู ณ ริมบึงหนองบัว จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดฯ

0

Add a Comment