การประชุม หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งมี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผอ.กองต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู

0

Add a Comment