พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

Posted by:

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในครั้งนี้

 

 

0

Add a Comment