ประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563

Posted by:

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย อุทัย อิทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม ก.ท.จ. หนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นาย เวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

Add a Comment