ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ณ หลังโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ รวมทั้ง ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหมากเลื่อม, ณ หลังโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนาย สันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

0

Add a Comment