ถวายหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือ พระเดชพระคุณพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.40 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิชัย เขียนจูม สมาชิกสภาเทศบาล ถวายหน้ากากอนามัย พร้อมเจลล้างมือ พระเดชพระคุณพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวลำภู

0

Add a Comment