ประชุม มอบหมายภารกิจการเฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม มอบหมายภารกิจการเฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

Add a Comment