ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำ การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.45 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นาย พิชัย เขียนจูม สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศและต่างจังหวัด พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและให้คำแนะนำ การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) รวมทั้ง ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, ศูนย์แพทย์ชุมชน

ณ ชุมชนห้วยบง

0

Add a Comment