ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าทีร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยับยั่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมฯ

0

Add a Comment