กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดแม่สำเนียงและโรงฆ่าสัตว์

Posted by:

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดแม่สำเนียงและโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เพื้อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ( COVID-19 )

 

0

Add a Comment