กองทุนสวัสดิ์การชุมชน มอบเงินสวัสดิ์การให้ทายาทผู้เสียชีวิต

Posted by:

วันที่19พฤษภาคม2563 เวลา 09.00น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมด้วย ร.ต.ต สมพงษ์ เนตรนี เหรัญญิก และ นายสมบัติ พิศเพ็ง ผู้ช่วยเลขา กองทุนสวัสดิ์การชุมชน มอบเงินสวัสดิ์ จำนวน 15000 บาทให้กับทายาทผู้เสียชีวิต

 

0

Add a Comment