ตู้ปันสุขเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ร่วมแบ่งปันเติมทาน รับฟรีหยิบแต่พอกิน ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน

Posted by:

วัน 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้นำอาหารเครื่องดื่มเติมตู้ปันสุขเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เพื่อให้ประชาชน ร่วมแบ่งปันเติมทาน รับฟรีหยิบแต่พอกิน ถ้าท่านมีร่วมแบ่งปัน ณ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

0

Add a Comment