ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณริมบึงหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณริมบึงหนองบัวลำภู โดยมีงานโยธากองช่าง งานเทศกิจและงานป้องกันกำลังดำเนินการ

0

Add a Comment