ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมล้านอาหาร พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี วีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ออกตรวจเยี่ยม ร้านส้มตำบุญรอด,ร้านหนองบัวสุกี้, เซเว่นและเทสโก้โลตัสเอ็กเพรส หน้าตลาดเช้าเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู, ร้านส้มตำเงินล้าน,ร้านลาบปลาบ้านวังหมื่น,ร้านน้องโจว พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดย นาย สมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้ง หัวส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ในครั้งนี้

0

Add a Comment